PSV:n vuosikokous ja miniseminaari

PSV:n vuosikokous ja miniseminaari

by
34 34 people viewed this event.

Vuosikokous 10.4.2021

Miniseminaari 13.00  Taru Saari kertoo psykologin työstä paperittomien Global Clincillä

13.45 Vuosikokous
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

12. Kokouksen päättäminen

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

10.04.2021 @ 13:00 to
10.04.2021 @ 15:30
 

Location

Online Event

Share With Friends