Tietoa hankkeista

PSV on vapaaehtoistyövoimin toimiva yhdistys, jolle yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen osallistuminen on keskeistä.

Tue kotimaan toimintaa

Liittymällä PSV:n kannatusjäseneksi olet mukana turvaamassa järjestön kotimaan toiminnan jatkuvuutta. Kannatusjäsenmaksu on työssäkäyvältä 50e / vuosi ja opiskelijalta, eläkeläiseltä tai työttömältä 10e / vuosi.

Maksuohjeet saat lähettämällä yhteystietosi (koko nimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite) sähköpostilla sihteerillemme: sihteeri@vastuu.fi.

Mainitsethan postissa, mikäli et halua kannatusjäsenkirjettämme (2 / vuosi) sähköpostiisi.

Kannatusjäsenkirjeet:

Kannatusjäsenkirje / maaliskuu 2018

Kannatusjäsenkirje / maaliskuu 2017

Kannatusjäsenkirje / heinäkuu 2016

Tue kehitysyhteistyöhankkeita

Lasten mielenterveyspalvelut Etelä-Libanonin pakolaisleireissä: neuvolakummit

Kummien tuella mahdollistetaan yhteistyöjärjestö Beit Atfal Assumoudin kahden perheneuvolan palvelut mielenterveyden, käyttäytymisen tai kehityksen häiriöiden vuoksi neuvolaan ohjatuille lapsille. PSV:n tukemat perheneuvolat sijaitsevat Etelä Libanonissa ja palvelevat Saidan ja Tyyroksen pakolaisleirien perheitä, sekä Libanonissa asuvia että Syyriasta paenneita. UM tukee perheneuvolatyötä 2014-16. Hankkeelle on haettu jatkoa vuosiksi 2017-20.

Perheneuvolan tiimiä johtaa psykiatri ja työryhmään kuuluu psykologeja, puheterapeutteja, psykomotorisia terapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä. Vain sosiaalityöntekijät ovat kokopäivätoimisiä, muut työskentelevät neuvolassa 1-2 päivää viikossa.  Vuosittain neuvoloihin ohjataan n 260 uutta lasta, joille psykiatrin alkututkimuksen jälkeen neuvolan moniammatillinen tiimi laatii hoitosuunnitelman ja määrittelee perhetyön tavoitteet.

Neuvolakummin kuukausimaksut vaihtelevat oman päätöksen mukaan 10-20 eurosta ylöspäin. Yhteisöt maksavat 50 € – 1000 € vuodessa. Myös kertalahjoitukset ovat tervetulleita. Pakolaislasten mielenterveystyö on myös oiva kohde merkkipäivälahjoituksille.Kertalahjoituksellasi voit tarjota esimerkiksi käyntikerran perheneuvolan psykologilla (25 e)

Kuntoutuskummit erityislasten koulutuksen ja kuntoutuksen mahdollistajina

Kuntoutuskummit mahdollistavat monivammaisten lasten ja nuorten tarpeiden mukaisen erityisopetuksen ja –kuntoutuksen. Saidan, Tyyroksen ja Beirutin perheneuvolat etsivät lapselle sopivan koulun, luovat vanhempien kanssa  yhteistyösuhteet snne, seuraavat edistymistä ja antavat lasten tarvitsemaa kuntoutusta neuvolassa. Kuntoutuskummilasten joukossa on myös Syyriasta paenneiden perheiden lapsia.Ulkoministeriö tuki erityislasten opiskelua ja kuntoutusta 2013-15, mutta kehitysyhteistyöleikkausten vuoksi hanketuki katkesi 2016.

Neuvolakummimaksu on 1000 euroa vuodessa. Se maksetaan kahtena eränä, tammikuussa ja heinäkuussa. Kuntoutuskummeja on 16 lapsella (heinäkuu 2016), yleensä jonkun henkilön kokoamina 2-10 henkilön ryhminä. Usealla lapsella on viiden kummin ryhmä, jolloin ryhmän jäsenten vuosittainen osuus on 200 €. Ryhmän vastuuhenkilö kerää kummimaksut ja tilittää ne PSV:n kummitilille. Kummin/ryhmän kanssa PSV tekee sopimuksen, jossa selostetaan kummitoiminnan käytännöt.

Lisätietoja kuntoutuskummitoiminnasta: libanon@vastuu.fi

Kirje Libanonin hankkeiden tukijoille / heinäkuu 2016

Extreme Survival Team

Libanonin pakolaisleireissä asutaan vajaan neliökilometrin alueella 10000 muun ihmisen kanssa. Lapsilla ei ole juuri tilaa leikkiä, juosta tai pelata palloa.Hankkeemme kannustaa lapsia ja BAS:in työntekijöitä liikkumaan ja opettaa rauhoittumisen ja rentoutumisen taitoja.

 

Turkki: sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen

Epävakaassa Turkin kaakkoisosassa Human Rights Foundationin työntekijät tarjoavat maksuttomia palveluitaan kidutusta kokeneille ja heidän läheisilleen. Alueella työskentelee hyvin vähän psykologeja tai muita traumatyön ammattilaisia eikä saatavilla ole ammatillista erityiskoulutusta tähän vaativaan erityisalaan.

Sinulla on mahdollisuus auttaa lisäämään heidän erityisosaamistaan ja täten edesauttaa laadukkaan hoidon saantia sitä eniten tarvitseville. Paikalliset ammattilaiset pystyvät vaikuttamaan koulutuksen teemaan tarpeidensa mukaan.

Kirjanpito: Tilitoimisto Jarno Häkkinen Oy.
Tilintarkastus: Tilitoimisto Antti Väliaho.