Paperittomien klinikka

Psykologit paperittomien klinikalla

PSV osallistuu paperittomien klinikalla (Global Clinic) tehtävään työhön. Psykologit osallistuvat tarpeen mukaan hoitajien kanssa potilaan alkuarviointiin, käyvät keskusteluja psyykkisen hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen näkökulmasta potilaiden kanssa sekä arvioivat psyykkisen tuen ja akuuttihoidon tarvetta. Lasten ja perheiden kohtaamisessa tärkeiksi asioiksi nousevat lasten oikeudet, kuten oikeus terveyteen ja koulunkäyntiin, missä perheitä voidaan neuvoa ja opastaa. Lisäksi psykologit osallistuvat vaikuttamistyöhön paperittomien terveydenhuollon puolesta muun muassa paperittomien verkoston ohjausryhmän, paperittomien verkoston terveystyöryhmän ja Global Clinicin vaikuttamistyöryhmän kautta.

Paperittomien klinikka: Global Clinic

Lisätietoa paperittomien tilanteesta: Paperittomat-hanke

Muuta: Psykologiliiton kannanotto paperittomien terveydenhuollon järjestämisen puolesta