Libanonin hankkeet Projects

Monen muun maailman maan kanssa Suomi kohentaa palestiinalaislasten elinoloja ja palveluita pakolaisleireissä Libanonissa. Kuva: Seinätaulu Shatilan toimintakeskuksessa.

Mielenterveyspalvelut lapsiperheille Etelä-Libanonin pakolaisleireissä
Lähtökohtamme on tukea palveluja, jotka mahdollistavat ihmisoikeuksien toteutumisen sekä palvelujen saajien aktivoitumisen itse ajamaan oikeuksiaan. Pakolaisuus, köyhyys sekä epävakaat ja turvattomat olot vaarantavat tai estävät kehitysmahdollisuuksia ja mielen tasapainoa. Psykologisella asiantuntemuksellamme olemme tukeneet paikallisen The National Institution of Social Care and Vocational Training – Beit Atfal Assumoud (NISCVT – BAS) –järjestön mittavaa avustustyötä jo yli 30 vuotta.

BAS teki pioneerityötä Libanonissa aloittaessaan vuonna 1997 mielenterveyshankkeen, joka tarjoaa palveluja palestiinalaisille, mutta myös muille köyhille lapsiperheille. Yhteistyöjärjestömme periaatteena on, että lasten auttamisen on oltava riippumatonta kansallisuudesta, uskonnosta ja politiikasta. Siksi BAS:in palveluja saavat palestiinalaisten lisäksi ahdinkoon joutuneet libanonilaiset ja syyrialaiset perheet. Viime vuosina hanke on enenevästi auttanut Syyrian sotaa paenneita.

Olemme olleet mukana BAS:in mielenterveystyön kehittämisessä jo suunnitteluvaiheessa vuodesta 1995 alkaen. Nykyisellään hanke on laajentunut käsittämään viisi perheneuvolaa, joissa tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan köyhien perheiden lapsia. Heistä useimmat ovat monivammaisia ja tarvitsevat ohjauksen erityisopetukseen tai –kuntoutukseen ja jatkuvan seurannan perheneuvolassa. Työote on perhekeskeinen ja tukea saa tarpeen mukaan koko perhe.

BAS:in mielenterveyshankkeessa on otettu käyttöön lähestymistapoja, joita voi pitää edistyksellisinä Libanonissa, esimerkiksi moniammatillinen tiimityö ja yhteisöpohjainen toimintamalli. Kaikki työntekijät ovat paikallisia. Sosiaalityöntekijöille on hankkeessa räätälöity omaa koulutusta ja muilla on asianmukaiset ammatilliset koulutukset (psykiatri, psykologi, puheterapeutti, psykomotorinen terapeutti). Henkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä monenlaisella täydennyskoulutuksella ja kursseilla. Merkittävää on, että henkilökunnassa on sekä libanonilaisia että palestiinalaisia samoin kuin eri uskontokuntiin kuuluvia.

Kaikkina näinä vuosina suomalaiset yksityishenkilöt ovat neuvola- ja kuntoutuskummeina tukeneet toimintaa. Heidän panoksensa ja ulkoministeriön kehitysyhteistyötuki ovat mahdollistaneet mielenterveystyön pitkäjänteisen kehittämisen vaikeissa oloissa.

Hankedokumentit Project documents for period 2019-2020 

Hankesuunnitelma, Project plan: Monitarpeisten ryhmien mielenterveystyö: moniammatillista yksilö- ja yhteisötyötä.
Mental health for vulnerable groups: A complex multidisciplinary model combining client centered and community approaches.
Link:

rFMHrY-Monitarpeisten_ryhmien_mielenterveystyo_moniammatillista_yksilo-_ja_yhteisotyota
Hankedokumentti – Project document
link: Project_document_FiPSR_final
Tuloskehikko – results frame
link: Results_frame_FiPSR_2019_2022
Alustava yhteistyösopimus Beit Atfal Assumoudin (NISCVT) kanssa – Preliminary partnership agreement with BAS (NISCVT)
link: Preliminary patnership agreement with NISCVT
Aiesopimukset yhteistyöstä (4 yhteisöä) – Letter of interest (4 partners)
link: Aiesopimukset_FiPSR_2019_2022
Aiesopimus Vammaiskumppanuuden kanssa – Letter of interest with Disability Partnership Finland
link: Aiesopimus_Vammaiskumppanuus_2018
Ulkoministeriön tiedoksianto hankehakemuksen hyväksymisestä – Notification of acceptance by the Ministry for Foreign Affairs
Monitarpeisten_ryhmien_mielenterveystyo_moniammatillista_yksilo-_ja_yhteisotyota-Tiedoksianto

Sadutusaineistoa

PSV_FiPSR_Utters_of_Shutters

Storybridge Kotka – Beirut, Riihelä & Filminova 2002, 32 min.

Ota yhteyttä, contact: libanon@vastuu.fi

Extreme Survival Team

Extreme Survival Team (EST) –hanke on vuodesta 2008 alkaen kannustanut pakolaisleireissä ja niiden ympäristössä asuvia lapsia, nuoria ja aikuisia liikkumaan ja pitämään huolta terveydestään. Tällä hetkellä meillä on kaksi toimintamuotoa: lasten patikkaretket vuorimaisemassa ja stressinsäätelytyöpajat sosiaalityöntekijöille, jotka tukevat perheitä leireissä ja niiden lähialueilla. Myös nämä työpajat sisältävät patikointia luonnossa.

Muutaman kilometrin käveleminen vaihtelevassa maastossa ja raikkaassa vuoristoilmassa on ollut uutta ahtaissa leirioloissa kasvaneille lapsille. Useimmat ovat olleet tottumattomia iikkumaan maastossa ja siksi yllättävätkin asiat ovat saattaneet tuntua joillekin lapsille aluksi vaikeilta. Oksat koskettavat, kuljetaan kivikkoisessa maastossa, yhtäkkiä polku nousee melkein pystyyn. Kun näistä paikoista on selvitty, ne ovatkin lasten mielestä olleet hienoin kokemus retkellä. On ollut tärkeää huomata, että pystyy enempään kuin on uskonut.

Retkillämme on mukana kokenut paikallinen opas, joka kertoo lapsille luonnon ilmiöistä. Turvallisuutta tuottaa se, että hän toimii myös Libanonin Punaisen Ristin vuoristopelastusyksikössä. Onnettomuuksia meille ei olekaan sattunut. Liikkumisen, yhdessäolon ja uusien kokemusten tuottama ilo on ollut päällimmäinen tunne.

Lasten ja nuorten mukana on retkillä ollut huoltajina Psykologien Sosiaalisen Vastuun (PSV) yhteistyökumppanin The National Institution of Social Care and Vocational Training – Beit Atfal Assumoud (NISCVT – BAS) –järjestön työntekijöitä. Heillekin patikointi luonnossa on ollut uusi ja mieluisa kokemus. Päätimme laajentaa hankettamme tukemaan BAS:in sosiaalityöntekijöiden jaksamista. Heitä työskentelee kymmenessä järjestön leirikeskuksessa ja viidessä perheneuvolassa. Monet sosiaalityöntekijöistä asuvat myös leireissä samassa ahtaassa ympäristössä kuin autettavansa. Tuettavat perheet ovat köyhiä ja moniongelmaisia. Merkittävimpiä stressitekijöitä työntekijöille on, että massiivisiin ongelmiin nähden omat keinot tuntuvat usein riittämättömiltä.

Järjestämme sosiaalityöntekijöille stressinsäätelytyöpajoja, joissa ohjataan tunnistamaan omaa stressaantumista ja löytämään keinoja vaikuttaa siihen. Pohdimme myös, miten samoja menetelmiä voi käyttää omassa työssään toisten auttamiseen. Ulkona liikkuminen ja luontokokemukset ovat monenlaisten pysähtymis-, hengitys-, rentoutumis- ja mielikuvaharjoitusten lisäksi työpajojen sisältöä. Myös sosiaalityöntekijöiden kanssa on patikoitu vuorilla ja tehty harjoituksia muutenkin ulkosalla. Ensimmäisten kolmepäiväisten työpajojen jälkeen olemme järjestäneet samoille ryhmille yhden päivän työpajoja, joissa on ollut kertausta, mutta opittu myös uutta.

Perheneuvoloiden työntekijöille on aloitettu soveltaen vastaavaa toimintaa heidän omasta pyynnöstään. Samalla hankkeessa demonstroitiin ja kokeiltiin G-TEP:in, ryhmämuotoisen EMDR-menetelmän, hyödyntämistä stressikokemusten työstämisessä. Tämän menetelmän käyttöön ottoa laajennetaan uusiin ryhmiin.

Stressinsäätelytyöpajat eivät perustu mihinkään valmiiseen koulutuspakettiin, vaan sisältöä on pyritty muokkaamaan osallistujien työ- ja elämäntilanteen mukaiseksi työpajoista saatujen kokemusten pohjalta. Osallistujien stressitasoa on seurattu useilla kyselyillä, joista on saatu palautetta siitä, mikä toimii. Hankkeessa on kehitelty uusia harjoituksia ja sovelluksia tunnetuista menetelmistä.

Solidaarisuussilmukat

Käsintehty lahjaksi saatu neule lämmittää. Ei pelkästään fyysisesti, vaan myös mieltä. Se on yhdysside, joka kertoo välittämisestä: joku on asettunut minun asemaani, ajatellut minua myötätunnolla. Lämmin yhteys tuntemattomaan ystävään punoutuu silmukka silmukalta yli maantieteellisen etäisyyden. Vastaanottaja näkee ja tuntee sen konkreettisesti. Erityismerkitys tällä on pakolaiselle, jonka mahdollisuudet liikkumiseen ja toivomansa elämän rakentamiseen ovat minimaaliset.

Libanonin talvi on sateinen ja kolea. Pakolaisleireissä asuvien kodit ovat vaatimattomia ja heikosti rakennettuja. Niissä ei ole lämmitystä. Ei myöskään leirien julkisissa tiloissa, esim. järjestöjen ylläpitämissä päiväkodeissa. Sekä aikuiset että lapset yskivät ja köhivät. Lasten nenät vuotavat. Erityisen ankarasti talvi koettelee Syyriasta Libanoniin paenneita, joiden asunto-olot ovat usein talviaikaan terveydelle vaaralliset, pahimmillaan teltta tai jätteistä kyhätty suoja maapohjalla.

Solidaarisuussilmukat –ryhmä on vuodesta 2011 lähtien toimittanut lämmintä Libanoniin. Yhteistyöjärjestömme The National Institution of Social Care and Vocational Training – Beit Atfal Assumoud (NISCVT – BAS) on huolehtinut lahjoitusten jakelusta tarvitseville. Erityisesti palelevat lapset ovat olleet mielessämme. Eniten on tehty kaikenkokoisia villasukkia, mutta myös neulottu tai virkattu puseroita, nuttuja, haalareita, myssyjä, kynsikkäitä, huiveja, vauvanpeittoja… Olemme lähteneet siitä, että kukin tekee sellaista, joka tuntuu itseltä parhaiten luonnistuvan. Joukossamme on käsityötaitureita, mutta myös aloittelijoita.

Libanonissa neuleiden jakelu on osa BAS:in sosiaalityötä, jolla autetaan köyhimpiä pakolaisia. Lahjoitukset toimitetaan pääasiassa BAS:in toimintakeskukseen Wavelin pakolaisleiriin, joka sijaitsee Libanonin koillisosassa Baalbekissa. Siellä Bekaan laaksossa talvi on ankara. Lunta ja vettä sataa. Alueella on myös runsaasti Syyriasta paenneiden telttoja ja hätämajoitushökkeleitä.

Wavelin leirissä meillä on ollut sisarneulepiiri. Verkostomme jäsenillä on ollut heidän kanssaan yhteisiä työpajoja ja tapaamisia. Tapaamisissa varttuneemmat palestiinalaisnaiset ovat tulleet aiempaa tietoisemmiksi käsityötaitojensa arvosta, kun on osoittautunut, että he voivat siirtää osaamistaan nuoremmille.

Kaiken kaikkiaan hankkeemme on kotikutoinen. Meillä ei ole ulkopuolista rahoitusta, vaan neulojat hankkivat itse tarvikkeensa tai niitä on saatu lahjoituksina. Myös neuleiden toimittamisessa perille ovat monet ihmiset auttaneet niin Suomessa, matkalla Libanoniin kuin Libanonissa. Turkish Airlines on lahjoittanut matkalaisille ylimääräisiä maksuttomia matkatavarakiloja. Kiitämme sydämellisesti kaikkia lahjoittajia.