Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n mielenterveyshanke palestiinalaisjärjestön työn tueksi Libanonin pakolaisleireissä

Onnistumisen hetki perheneuvolassa

Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV) ry:n yhteistyö palestiinalaisen Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestön kanssa ja solidaarisuuskeräykset tukevat BASin mielenterveysohjelmaa perheneuvoloissa (keräystili FI33 8000 1900 7035 30, viitenumero 1656) ja mahdollistavat erityislasten koulunkäyntiä (keräystili FI33 8000 1900 7035 30, viitenumero 3230). Keräyslupa poliisilta 22.10.2020.RA/2020/1295. Kiitos lahjoittajille.

Libanonissa palestiinalaispakolaisten olot ovat perheille raskaita ja heikentyneet edelleen työttömyyden, arjen tarpeiden kallistumisen ja Libanonin valtion kriisitilan takia. YK:n palestiinalaispakolaisten järjestö UNRWA ei pysty riittävästi vastaamaan palestiinalaispakolaisten palvelutarpeisiin.

PSV teki yhteistyöjärjestön kanssa hyvän hakemuksen, mutta sille ei nyt tullut tukea kehitysyhteistyövaroista

PSV haki maaliskuussa 2022 tukea uudelle hankkeelle ajaksi 2023-2026 ”Mielenterveyden edistäminen Libanonin pakolaisleireillä: henkilöstön osaamisen kasvattaminen ja yhteisötason malli”. Haimme vuositason tukea 124 000 euroa. https://vastuu.fi/wp-content/uploads/2022/08/Mielenterveyden-edistaminen-Libanonin-pakolaisleireilla_-henkiloston-osaamisen-kasvattaminen-ja-yhteisotason-malli-.pdf

Ulkoministeriön päätöksen mukaan hakemus täyttää perusvaatimukset. UM piti hanketta tärkeänä maan tilanteen sekä kohderyhmien näkökulmasta, ja sen toimintapa tavoittelee UM:n mukaan kestävyyttä luomalla työntekijöille verkostoa sekä edistämällä moniammatillisen toimintamallin jalkautumista. Hakemuksessa oli kuitenkin sen verran puutteita, että UM hylkäsi tukihakemuksen

Kaikkiaan vuoden 2022 hakukierroksella järjestöt olivat hakeneet hanketukea 79 hankkeeseen 34 779 918 euroa. UM myönsi tukea 51 hakemukselle yhteensä 21 372 682 euroa.

PSV:n keräysesite tulostettavissa
https://vastuu.fi/wp-content/uploads/2022/08/PSV_esite.pdf

Raportti hankekäynnistä Libanoniin joulukuussa 2021

https://vastuu.fi/wp-content/uploads/2021/12/Project-visit-December-2021_FiPSR_BAS.pdf
Vierailu Saidan perheneuvolassa 7.12.2021

Sadutusaineistoa

E-book of stories collected by storycrafting-method from children and elderly persons PSV_FiPSR_Utters_of_Shutters

Video about the story-correspondence between Shatila and Kotka
Storybridge Kotka – Beirut, Riihelä & Filminova 2002, 32 min.