Turkki

Sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen: Apua avuntarjoajille

Sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen: Apua avuntarjoajille on vuonna 2013 alkanut, PSV:n ja Human Rights Foundation Turkey:n (HRFT) kanssa toteutettu kehitysyhteistyöhanke Turkin kaakkoisosassa. Projekti on kohdistettu erityisesti kidutettujen ja heidän läheistensä kanssa työskentelevien mielenterveysalan ammattilaisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseen. HRFT tarjoaa ilmaista kuntoutuspalvelua kidutusta kokeneille ja heidän läheisilleen.

Alueella hoidon tarve johtuu sekä pitkästä aseellisten konfliktien historiasta että pakolaisten määrän lisääntymisestä etenkin Syyrian ja Irakin alueilta. Alueella työskentelee hyvin vähän psykologeja tai muita traumatyön ammattilaisia, joten on ensiarvoisen tärkeää ylläpitää vähäisten ammattilaisten toimintakykyä. Erittäin vaativa ja henkisesti kuormittava työ altistaa työuupumukselle, sijaistraumatisoitumiselle ja johtaa työntekijöiden korkeaan vaihtuvuuteen, sekä alhaisempaan hoidon laatuun. Eräs merkittävimmistä tavoista tukea henkisesti kuormittavaa työtä tekevien jaksamista on työnohjaus, joka lisää sekä ammattitaitoa että tarjoaa tilan kuormittavien asioiden käsittelyyn. Esim. Suomessa ammatillista työnohjaus mainitaan mielenterveyslaissa mielenterveyspalvelujen edellytyksenä, mutta HRFT:n toiminta-alueella tähän ei ole aiemmin ollut resursseja.

Hankkeen avulla on järjestetty ammatillista työnohjausta sekä psykologeille, psykiatreille että sosiaalityöntekijöille, mutta myös vapaaehtoisille jotka työskentelevät kidutettujen ja heidän läheistensä kanssa. Ammattitaitoa ja työkykyä on lisäksi ylläpidetty ammatillisilla koulutuspäivillä, joiden aiheet on valittu yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Hankkeen avulla on myös järjestetty yksilöpsykologisia tukikäyntejä HRFT:n työntekijöille, organisoitu julkisia paneelikeskusteluita ja tuotu yhteen alueen eri toimijoita.

Hankkeen ensimmäinen vaihe on päättyi vuonna 2016. Hankkeelle haettiin jatkorahoitusta vuonna 2018, mutta sitä ei saatu. Tällä hetkellä mietitäänkin, miten ja millaista työtä Turkissa voidaan jatkaa.

Ota yhteyttä: turkki@vastuu.fi