Afganistan

Psykologien Sosiaalisen Vastuu ry:n (PSV) uusi projekti: Afganistanilaisen opettajan työn tukeminen. Projekti tehdään yhteistyössä Silti minä nousen ry:n kanssa.

 

Afganistanin katastrofaalinen humanitaarinen kriisi on unohdettu ja länsimaissa ei ole otettu
vastuuta siitä, miten ne ovat historian saatossa aiheuttaneet kriisin. Suuri osa afganistanilaisista
pakolaisista lähtee naapurimaihin, kuten Iraniin ja Pakistaniin. Uudessa projektissaan PSV tukee
afganistanilaisia naisia ja lapsia. Pilottiprojekti alkoi vuonna 2022 ja sen on tarkoitus jatkua vuonna
2023.

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten vapaaehtoisten ja aktivistien kanssa, ja
tehdään yhteistyössä Silti minä nousen ry:n kanssa. Silti minä nousen ry tukee afganistanilaisia
pakolaisia Pakistanissa sekä muita haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, ja sillä on suorat
yhteydet paikallisiin toimijoihin. Projektissa tiedostetaan, että humanitaarisessa työssä usein
toimijuus on länsimaisilla ihmisillä, ja siksi projektissa pyritään siihen, että paikallisilla olisi
mahdollisimman paljon valtaa toiminnassa.

Projektissa palkattiinkin naisopettaja huhtikuussa 2022, ja projektissa tuetaan naisia ja lapsia, jotka
ovat erityisen haavoittuvassa asemassa Afganistanissa. Opetuksen myötä naiset ja lapset
pääsevät kehittämään taitojansa ja samalla heidän psyykkinen hyvinvointinsa kasvaa.

Opettaja aloitti työnsä Pakistanin Islamabadissa. Siellä hän opetti touko-kesäkuussa kahta
yksinhuoltajaperhettä. Opettaja karkotettiin valitettavasti takaisin Afganistaniin kesäkuun lopussa,
mutta hän jatkoi työtään siellä. Hänellä on Afganistanissa nyt 15-20 henkilön ryhmä, ja hän on
toistaiseksi jatkamassa työtään siellä. Ryhmässä on 5-14-vuotiaita lapsia sekä aikuisia naisia. He
opettelevat erityisesti kirjoitus- ja lukutaitoja. Yhdessä opiskelu on myös tärkeä tapa unohtaa huolet ja tuntea yhteenkuuluvuutta.

Opettajan onnistui päästä turvapaikanhakijaksi Italiaan kesällä 2023. Onneksi hänen siskonsa pystyi jatkamaan työtä, ja sisko toimii nyt saman ryhmän opettajana. Lahjoitukset menevät siis heinäkuusta 2023 lähtien tämän uuden opettajan tukemiseen, mutta opetettava ryhmä on pysynyt samana. Voit tukea opettajan työtä tekemällä kertalahjoituksen tai ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi.

Tilitiedot
Nimi: Psykologien Sosiaalinen Vastuu
Tilinumero: FI 25 8000 6710 0878 34
Viitenumero: 217

Voit valita haluamasi summan kertalahjoituksessa. Jos haluat kuukausilahjoittajaksi, ota yhteyttä
vastuuhenkilö Taru Saareen.
Keräyslupa: Poliisihallitus 22.10.2020 RA/2020/1295
Projektin vastuuhenkilö on Taru Saari (taru.saari@outlook.com, 0407557253)

Projektin vuoden 2023 loppuraportti:
https://vastuu.fi/wp-content/uploads/2024/02/Afganistan-loppuraportti2023-1.pdf

Projektin vuoden 2022 loppuraportti:
https://vastuu.fi/wp-content/uploads/2023/01/opettajaloppuraporttifinal230123.pdf

 
Opettaja Afganistanissa ryhmänsä kanssa