Hallitus

Puheenjohtaja
Ferdinand Garoff

Varapuheenjohtaja
Miranda Koskinen

Sihteeri
Narda Ortila

Rahastonhoitaja
Sirkku Kivistö

Tiedottajat
Miranda Koskinen
Riina Lepistö

Muut hallituksen jäsenet
Heidi Haataja
Veera Nieminen
Ann-Christin Qvarnström-Obrey

Varajäsenet
Alva Grünthal
Satu Heinola
Antti Klemettilä
Esa Palosaari
Jarno Tuominen
Katri Vilamo

Asiantuntijajäsenet
Hayder Aljouranj
Nina Lyytinen
Virpi Lähteenmäki