Vaikuttamistyö

PSV:n vaikuttamistyöryhmän tavoitteena on tuoda psykologista näkökulmaa ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun. Otamme kantaa psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia koskeviin kysymyksiin.

Oletko valmistelemassa kannanottoa tai muuta tekstiä, johon toivoisit psykologista näkökulmaa? Ota yhteyttä vaikuttamistyöryhmään: psv@vastuu.fi

Julkaistuja kannanottoja ja muita tekstejä:

”Turvapaikkaa hakeville lapsille pitää antaa asianmukaista tukea”  Helsingin Sanomat 5.6.2018 Mielipide

”Kaikille Suomessa oleskeleville on taattava pääsy julkisiin mielenterveyspalveluihin” Helsingin Sanomat 3.4.17 Mielipide

Statement of solidarity in the arrest of the Human Rights Foundation of Turkey” Kannanotto 7.11.2016 (lähetetty tiedoksi myös eduskunnan ihmisoikeusvaliokunnalle)

”Rauhanjärjestöt: Syyrian sota lopetettava” Kannanotto YK:n päivänä 24.10.2016

”Järjestöt vaativat: Helsingin kannettava vastuunsa hätämajoituksen järjestämisessä” Kannanotto 9.9.2016

”Maahanmuuttoviraston päätösten on oltava oikeudenmukaisia” Helsingin Sanomat 8.9.2016 Mielipide

”Pakolaiset tarvitsevat psykososiaalista tukea” Iltalehti 27.4.2016 Lukijalta

”Heikoimpien kehitysavusta ja perusoikeuksista ei saa leikata”  Helsingin Sanomat 11.3.2016 Mielipide

”Turvallisuuden tunne tuo hyvinvointia”
Ferdinand Garoff, Satu Heinola, Antti Klemettilä ja Olli Snellman, Psykologi 7/2015

”Oikeudenmukaisuuden mahdollistaja”
Puheenjohtaja Satu Heinolan haastattelu, Psykologi 2/2016

”Perhostaputuksia Libanonissa”
Kirsti Palonen ja Nina Lyytinen, Psykologi 1/2016

”Paperittomille on turvattava välttämättömät terveyspalvelut”
Psykologiliiton kannanotto paperittomien terveydenhuollon puolesta 26.1.2015

Esitysten materiaalit

PsT Esa Palosaari: Children´s conflict-related traumas / Suomen Lähetysseuran Lapset konfliktissa-tilaisuus 10.6.2016