Päättyneet hankkeet

Palestiina 2012–2014

PSV on tehnyt yhteistyötä Palestiinalaisalueilla toimivan Palestinian Medical Relief Society (PMRS) -järjestön kanssa 2000-luvulla useassa hankkeessa. Viimeisin PSV:n järjestämä ja pääosin Ulkoasiainministeriön tukema hanke oli 1.1.2012–31.12.2014. Tämänkin jälkeen PMRS:ssä on tehty PSV:n yksityisten lahjoittajien tukemaa psykososiaalista työtä.

PMRS on yksi suurimmista terveysalan kansalaisjärjestöistä Palestiinalaisalueilla. Yhteistyö PSV:n kanssa on pyrkinyt kehittämään psykososiaalista näkökulmaa palestiinalaisten mielenterveysongelmien hoitoon. Hankkeessa palkattiin neljä psykologia tekemään mielenterveystyötä sekä PMRS:n sairaaloissa että ihmisten kotona ja kouluttamaan muita sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä.

PSV on vuosien varrella järjestänyt koulutusta PMRS:n työntekijöille mm. lasten ja vanhempien välisten vuorovaikutusongelmien hoitamisesta Theraplay-menetelmälllä, mindfulnessin käyttämisestä stressin säätelyyn, sekä traumoihin liittyvien oireiden hoitamisesta narratiivisella altistusterapialla.

Namibia 2009-2013

Namibian pääkaupunkissa Windhoekissa sijaitseva People’s Education, Assistance & Counselling for Empowerment (PEACE) -keskuksen työ fokusoitui trauman kierteen katkaisuun. PEACE  perustettiin 90-luvun alkupuolella auttamaan ihmisiä toipumaan rakenteellisen väkivallan, kuten sodan, vaikutuksista. Toiminnan piirissä oli myös perheväkivallan sekä muiden väkivallan muotojen uhreja sekä ennalta ehkäisevää toimintaa. PEACEn tavoitteena oli saada aikaan henkistä hyvinvointia Namibiassa, sekä kehittää yhä parempia tähän työhön liittyviä menetelmiä.

Suomen lähetystö oli vuosien ajan tehnyt paikallista yhteistyötä Windhoekissa PEACEn kanssa, mutta mahdollisuudet tukea keskusta loppuivat v. 2006 ja lähetystä haki uutta kumppania Suomesta. Tuolloin PSV ja PEACE löysivät eri sattumien ansiosta toisensa yhteistyökumppaneina.PEACE  koulutti muun työn ohella viranomaisia traumaan liittyvissä asioissa ja näki tärkeäksi traumatiedon ja -osaamisen viemisen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Kun PSV:n ja PEACE:n yhteinen hanke alkoi v. 2009, koulutus muodostui sen keskeiseksi toimintaympäristöksi. Hanke sai tukea Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista kolmeksi vuodeksi ja niiden vuosien ajan hanke keskittyi pääosin koulutukseen. Tarkoituksena oli kouluttaa nimenomaan Namibian pääkaupungin Windhoekin ulkopuolella traumojen kanssa työskenteleviä ihmisiä. Koulutuksissa oli mukana mm. sairaanhoitajia, opettajia, maalikkopappeja, sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Kouluttajina toimivat PEACE:n työntekijät sekä myös Suomesta tulleet kouluttajat. Hankeessa tuettiin myös PEACE:ssa tehtyä terapiatyötä, vertaistukitoimintaa sekä PEACE:n henkilökunnan jaksamista.

Hanke päättyi v. 2013 ja samoihin aikoihin PEACE valitettavasti menetti myös muita ulkomaisia tukijoita. Toiminta jouduttiin ajamaan alas. PEACE:n tulevaisuus ja sen tekemä todella ansiokas työ on toistaiseksi jäissä. Käsityksemme mukaan traumatyöntekijät kuitenkin hyödyntävät hankkeen kautta saavutettua uutta osaamista työssään edelleen. Kiitämme tukijoita, jotka olivat mukana PEACE-hankkeen rahoittajina sekä seurasivat ja kannustivat hankkeen etenemistä sen eri vaiheissa.

Turvapaikanhakijat

PSV tekee yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa. Kesän ja syksyn 2016 aikana vastaanottokeskuksissa on pilotoitu stressinhallintaan ja rentoutumistaitojen omaksumiseen tähtääviä ryhmiä turvapaikanhakijoille. Ryhmien ohjaamisesta kiinnostuneet psykologit ovat tervetulleita toimintaan mukaan! Alla tarkempaa tietoa nykyisestä toiminnasta englanniksi.

Lisätietoa: psv@vastuu.fi.

Asylum seekers support project

The aim of the asylum seekers support project is to enhance the psychosocial wellbeing of refugees through collaboration with other organisations like the Finnish Red Cross.
PSV volunteers can provide psychosocial support:
1. Directly to asylum seekers by means of group work or time-limited individual counseling sessions
2. To staff members at asylum seekers centres and to other volunteers in the form of consultations and training.

Based on needs assessments by refugee centre staff PSV volunteers develop and carry out support activities, including psychoeducation, at the centres.

Starting in 2016 several workshops were conducted with unaccompanied minors living at the Siuntio asylum seekers centre and with men at the Auramo centre in Vantaa. The main aims of these workshops are to help refugees to:
1. better understand, appreciate and use their resources
2. be more relaxed when facing stressful situations.

The work at Siuntio is ongoing. Discussions between PSV volunteers and Red Cross staff members are planned for early spring 2017 to review the project work and give direction to future activities.