Lahjoita – kiitokset!

Mielenterveyspalvelut palestiinalaislapsille Libanonissa
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry
FI33 8000 1900 7035 30
Viitteellä määritellään lahjoituksen kohde:
Perheneuvolakummit: Saidan perheneuvolaan ohjattujen lasten tutkimus ja hoito 1656
Kuntoutuskummit: erityislasten koulutus ja kuntoutus 3232
Keräyslupa RA/2018/212
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry on mukana kansainvälisessä solidaarisuustyössä Libanonissa elävien palestiinalaispakolaisten lasten oikeuksien tukemisessa ja ahdinkotilan lievittämisessä. Sienätaulu Shatilan pakolaisleirissä.