PSV:n kannanotto: Ilmastotekojen aika on nyt

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry osoittaa tukensa kansainväliselle Earth Strike -kampanjalle, joka vaatii hallituksilta sekä yrityksiltä konkreettisia ja välittömiä ilmastotekoja.

Ilmastokriisistä kärsivät sekä tulevat kärsimään erityisesti kaikista köyhimmät ja haavoittuvaisimmat ihmiset. Myös ilmastokriisin psyykkiset vaikutukset osuvat rajuimmin jo valmiiksi psyykkisesti kaikista haavoittuvaisimpiin, kuten lapsiin, nuoriin, mielenterveyden häiriöistä kärsiviin ja ylipäätään yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa oleviin.

Ilmastokriisi aiheuttaa sekä suoria että välillisiä psyykkisiä vaikutuksia. Suoria vaikutuksia ovat ilmastokriisin pahentamien luonnonilmiöiden, kuten helleaaltojen ja tulvien, vaikutukset mielenterveyteen. On myös esitetty, että Suomessa kaamosoireilu ja itsemurhakuolleisuus voivat lisääntyä sen vuoksi, että talvet synkkenevät pilvisyyden ja sademäärien kasvaessa sekä lumen vähentyessä. Välilliset vaikutukset puolestaan näkyvät ihmiselle tärkeän ympäristön (ekosysteemin ja/tai rakennetun ympäristön) vaurioitumisen aiheuttamassa psyykkisessä kuormittumisessa. On todennäköistä, että nämä vaikutukset tulevat näkymään tulevaisuudessa yhä useammilla esiintyvinä ja yhä vakava-asteisempina mielenterveyden häiriöinä.

Ilmastokriisin psyykkiset seuraukset ovat siis merkittäviä ja niiden voi olettaa yhä pahenevan ilmastokriisin edistymisen myötä. Niin sanottu ilmastoahdistus ei kuitenkaan itsessään ole sairaus, vaan luonnollinen reaktio ympäristön vaarantumisen vakavuudelle. Ahdistus voi toimia myös voimavarana ja toimeenpanevana tekijänä, mutta tämä edellyttää sitä, että ihmisellä on riittävästi toimintamahdollisuuksia ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

Ahdistus usein syntyy epätoivosta, voimattomuuden tunteesta ja siitä, ettei mitään tehdä, vaikka tiedetään, että nyt on aika toimia. Keskeinen keino ilmastokriisin psyykkisten vaikutusten lieventämiseksi on siis toiminta. Earth Strike -kampanja vaatii, että 1) Hallitus tiedottaa ilmastokriisin uhkista totuudenmukaisesti ja ymmärrettävästi 2) Suomi sitoutuu ilmastolaissa rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä niin, että ilmaston kuumeneminen voidaan pysäyttää 1,5 asteeseen 3) Kaikki suorat ja epäsuorat fossiilisten polttoaineiden tuet tulee lakkauttaa sekä 4) Siirtymän fossiilivapaaseen yhteiskuntaan tulee tapahtua sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Lähteet: Panu Pihkala : Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen (2019) sekä Reija Ruuhela : Impacts of Weather and Climate on Mortality and Self-harm in Finland (2018)

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n puolesta

Julia Sangervo
Psykologian opiskelija


One Reply to “PSV:n kannanotto: Ilmastotekojen aika on nyt”

  1. […] Psykologien ilmastorintama on kaikille avoin Facebook-ryhmä ja Psykologit ilmastonmuutostyössä psykologien oma, suljettu keskusteluryhmä. Psykologien Ilmastorintama julisti vuodenvaihteen ilmastolupaushaasteen, jonka toivotaan tuottavan tekoja niin yksilöiltä, yhteisöiltä kuin yhteiskunnaltakin.Suomalaisten Facebook-ryhmien seuraajamäärä kasvaa koko ajan, ja niiden yhtenä ylläpitäjänä toimii Psykologiliiton opiskelijasihteeri Julia Sangervo. Hän on myös kirjoittanut Psykologien sosiaalinen vastuu -yhdistyksen ilmastokannanoton. […]

Comments are closed.