Maailman terveyspäivä – tervetuloa PSV:n kuntoutuskummiksi erityistarpeiselle palestiinalaislapselle Libanonissa

TIEDOTE 5.4.2019 Suomen Psykologiliitt

WHO:n Maailman terveyspäivä: Terveys on ihmisoikeus

Maailman terveyspäivää vietetään vuosittain 7. huhtikuuta eli sunnuntaina. Maailman Terveysjärjestö WHO vaatii, että terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta on parannettava. Terveys kuuluu kaikille.

Yli puolet maailman ihmisistä ei saa tarvitsemiaan terveyspalveluja, ja noin 100 miljoonaa ihmistä ajautuu vuosittain äärimmäiseen köyhyyteen kalliiden terveyspalvelujen takia.

Kaikilla pitäisi olla pääsy laadukkaaseen perusterveydenhuoltoon missä ja milloin tahansa ilman taloudellisia vaikeuksia, muistuttaa WHO tämän vuoden kampanjassaan Maailman terveyspäivänä. Maailmanlaajuisesti kattava terveydenhuolto on mahdollinen juuri perusterveydenhuoltoa vahvistamalla.

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n puheenjohtaja Ferdinand Garoff huomauttaa, että mielenterveysongelmat sekä neurologiset ja kehitykselliset häiriöt ovat yleisiä kaikkialla maailmassa. Nämä ongelmat muodostavat merkittävän yhteiskunnallisen haasteen, ja monessa maassa apua on vaikea saada.

 – Matalan kynnyksen palveluiden järjestäminen erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville on tärkeää, jotta kaikkien oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin toteutuu, Garoff sanoo.

Psykologien Sosiaalinen Vastuu on suomalainen yhdistys, joka tukee haavoittuvassa asemassa olevia Suomessa ja ulkomailla.

Maailman terveyspäivää pidetään, jotta tietoisuus terveysongelmista lisääntyisi. 7. huhtikuuta on myös vuonna 1948 perustetun Maailman terveysjärjestön perustamispäivä. Terveyspäivillä on vuosittain oma terveydellinen teema.

Lisätietoja

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n puheenjohtaja Ferdinand Garoff, p. 040 845 4456, ferdinand.garoff@gmail.com

Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola, p. 040 687 7677, annarilla.ahtola@psyli.fi

WHO:n sivut, joilla myös kuvamateriaalia:

https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV) on vuonna 1982 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten oikeutta psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin kotimaassa ja kansainvälisesti. PSV:n järjestöjäseniä ovat Suomen Psykologiliitto, Suomen Psykologinen Seura ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto. Lisätietoja: vastuu.fi

Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö ja asiantuntijaverkosto. Liiton tavoitteena on edistää psykologien asemaa työelämässä sekä lisätä psykologiatieteen tuntemusta ja käyttöä yhteiskunnassa. Noin 90 prosenttia suomalaisista psykologeista on järjestäytynyt Psykologiliittoon. Lisätietoja: www.psyli.fi