Erityislasten muistaminen Beirutin räjähdyksen jälkeen

Beirutin räjähdys 4.8.2020 vavahdutti myös kaupungin palestiinalaisyhteisöä. Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV) ry sai yhteydenottoja ihmisiltä, jotka halusivat auttaa. PSV halusi kohdentaa avun yhteistyöjärjestö Beit Atfal Assumoudin (BAS) perheneuvolan hoidossa oleville perheille, joissa on erityislapsia. Avattiin keräystili ”Auta palestiinalaisia erityislapsia Beirutissa”.  Ensimmäinen lahjoituserä lähetettiin Beirutiin syyskuun lopussa. BASin sosiaalityöntekijät jakoivat käteisenä sadan erityislapsen perheelle 35 dollarin avustuksen. Kaksi kuukautta myöhemmin saatiin raportti, jossa jokaisesta sadasta avustuksesta oli kuittaus. Lisäksi raportti sisälsi tietoa lapsen ja vanhempien terveydestä, kansallisuudesta, perhekoosta ja asuinpaikasta. Niiden perusteella voitiin hahmotella kuvaa erityislasten tilanteesta Beirutin alueella.

Beirutin perheneuvolan palvelemien erityislasten terveysongelmista suurin osa kuuluu laaja-alaisiin kehityshäiriöihin ja lähes kaikilla on useampia ongelmia (67 %). Kehitysvammaisuus oli mainittu pääasiallisena vaikeutena 23 prosentissa, lisäksi oli aisti-, oppimis- ja itsesäätelyvaikeuksia sekä varhaisen vuorovaikutuksen häiriöitä 10 %. 

Useimmista perheistä (87/100) oli mainittu tieto vanhempien terveydentilasta. Valtaosa vanhemmista on terveitä (75%). Isillä on enemmän (18 %) terveysongelmia, myös kuolemia ja katoamisia, kuin äideillä (7 %). 

Lapset tulevat perheistä, joissa on kaikkiaan 510 jäsentä. Perhekoko vaihtelee 2-10 henkilöön, puolet on 4-5 hengen perheitä. Kolme neljännestä asuu Beirutin pakolaisleireissä, Shatilassa, Bourj el Barajnehissa ja Mar Eliasissa, muut leirien ympäristössä ja Beirutin lähiöissä. Kansallisuudeltaan he ovat Libanonissa asuvia tai Syyriasta paenneita palestiinalaisia (71 %), syyrialaisia (27 %) ja libanonilaisia (2%).  

Keräys viestitti perheille muistamista ja tukea, joka voi lievittää pelkoa ja toivottomuuden tunteita. Keräys jatkuu edelleen, koska maan huono taloudellinen tilanne, koronapandemia ja tuhoisa räjähdys on vienyt monien jo valmiiksi heikossa asemassa olevien perheiden voimavarat äärimmilleen. Räjähdys ei suoranaisesti raunioittanut leirejä, mutta vaikutus tulee töiden menettämisen ja toimeentulon romahtamisen kautta. 

Keräystili
Psykologien Sosiaalinen Vastuu
FI3380001900703530
Viitenumero 32308
Keräyslupa RA/2018/212

Osalla Beirutin perheneuvolan erityislapsista on pitkäaikaiset suomalaiset kuntoutuskummit, joiden apu mahdollistaa lapsille erityisopetuksen ja -kuntoutuksen. 

Agneta Kallström ja Sirkku Kivistö

7.12.2020