Sponsorship program for children with multiple special needs: overview of 39 annual progress reports, school year 2020-2021

Perheneuvoloiden sosiaalityöntekijät kokoavat vuotuiset raportit kuntoutuskummilasten tilanteesta. Tässä katsauksessa käytiin läpi 39 lapsen raportit, joka on otos Beit Atfal Assumoudin ohjelmassa olevista 143 lapsesta. Raportti koskee koulun ja kuntoutuksen  lukuvuotta 2020-21.

Lapsista 17 oli PSV:n suomalaisten sponsorien/sponsoriryhmien kummilapsia. Otoksessa oli lisäksi mukana oli 8 sveitsiläisten kummien ja 3 italialaisten kummien sponsoroimaa lasta. Lisäksi 11 lasta sai tukea ulkoministeriön kehitysyhteistyöavustuksesta..

Ohjelmaan osallistumisen taustalla olivat erityisvaikeudet lapsen kehityksessä. Tyypillisimmin raporteissa mainittiin erilaiset kehitykselliset viiveet, kuten älyllinen kehitysvamma, kielen kehityksen vaikeudet tai oppimisen erityisvaikeudet. Lapsilla oli myös todettu autismikirjon häiriöitä, keskittymisen vaikeuksia, cp-vammaa, Downin syndroomaa tai epilepsiaa. Joillain lapsilla oli lisäksi tunne-elämän ongelmia, kuten ahdistuneisuutta tai masennusta. Suurimmalla osalla lapsista oli useampi kuin yksi vaikeus.

Raporteista kävi ilmi, että kulunut vuosi on koetellut perheitä kovasti. Perheet ovat olleet jo ennestään Libanonin köyhää väestönosaa. Epävakaa poliittinen tilanne (mielenosoitukset, tiesulut), taloudellisen kriisin syveneminen (mm.hintojen nousu) sekä globaali koronaviruspandemia on ajanut perheitä hyvin ahtaalle. Moni on menettänyt työpaikkansa ja useiden perheiden toimeentulo on uhattuna. Lasten kouluvuosi on ollut pandemian jatkuessa rikkonainen jo toistamiseen. Useissa perheissä arjen rutiinit ovat muuttuneet koronaeristysten aikana ja olosuhteet etäopiskeluun ovat perheissä vaihtelevia. Perheneuvolat ovat olleet välillä suljettuina, mutta työntekijät ovat onnistuneet pitämään perheisiin yhteyttä puhelimitse tai WhatsAppin kautta. Ylimääräistä ruoka-avustusta sekä lääkkeitä on jaettu. Nämä yhteiskunnalliset tapahtumat ovat vaikuttaneet myös lapsiin ja mahdollisesti heikentäneet osan edistymistä. Kuitenkin sosiaalityöntekijöiden arvioiden mukaan suurin osa lapsista on hyötynyt ohjelmasta ja vanhempien tietoisuus lapsen haasteista ja paremmista toimintatavoista on lisääntynyt.

Raportin kirjoitti psykologi Reetta Puuronen – kiitokset. https://vastuu.fi/wp-content/uploads/2022/03/MSN_2021_overview_FiPSR.pdf