PSV:n mielenterveyshankkeen toimintasuunnitelma 2024 Libanonin palestiinalaisyhteisössä

Tervetuloa mukaan kriisialueella tehtävään työhön, jolla lievitetään lasten ja perheiden stressiä ja tuetaan normaalin kehitysympäristön rakenteita https://vastuu.fi/wp-content/uploads/2024/02/Libanonin-tyon-toimintasuunnitelma-2024_PSV-kansainvalinen-tyo.pdf

Yhteistyökumppani on palestiinalainen Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestö Libanonissa. Mielenterveystyötä varten BASilla on viis perheneuvolaa eri puolilla Libanonia. Ulkoministeriön kehitysyhteistyötuen ja psykologien asiantuntijatyön avulla BAS sai kehitetyksi perheneuvoloihin hyvän toimintamallin. Nyt sekä Libanonin että Gazan ja miehitetyn Palestiinan kriisien aikana perheneuvoloiden yhteistyö perheiden kanssa auttaa stressin hallinnassa ja normaalin arjen säilyttämisessä mahdollisuuksien mukaan.

PSV:n mielenterveyshankkeen keräystili
FI33 8000 1900 7035 30
Viite 1656
Keräyslupa RA/2020/1295

Beit Atfal Assumoudin logo Beddawin keskuksen ja perheneuvolan ulkotilan seinässä.