Kuntoutuskummilasten vuosiraporttien työstäminen aloitettu

Kuntoutuskummit saavat vuosittain raportin kummilapsensa tilanteesta. Kun kuntoutuskummilapsia on sekä Suomessa, Italiassa että Sveitsissä, olemme tässä kansainvälisessä verkostossa päättäneet tehdä kummien 33:sta raportista yhteenvedon. Voimme tehdä kuntoutuskummitoimintaa tunnetuksi ja antaa palautetta Beit Atfal Assumoudin perheneuvoloille. Kummikertomusten kanssa työskentelevät Leena Hytönen, Kirsti Palonen, Agneta Kallström ja Sirkku Kivistö (Suomi), Monica Musri (Italia) ja Ursula Hayek (Sveitsi). Ensiksi työstetään raportti englanniksi. Yritämme myös kirjoittaa Suomen kuntoutuskummilasten osalta raportin suomeksi.

Ensitietoja yhteenvedosta – lasten edistyminen

Lukuvuonna 2015-2016 kolmen maan 33:sta kuntoutuskummilapsesta perheneuvoloiden arvion mukaan 26 lasta edistyi hyvin, 7 lasta edistyi kohtalaisen hyvin ja 1 lapsi vähän heikommin. Erinomainen tulos on saavutettu perheen, erityiskoulujen ja neuvoloiden tiiviin yhteistyön tuloksena.

Perheneuvolat seuraavat huolellisesti erityislasten tilannetta. Lukuvuoden aikana 28 lasta kävi perheneuvolan vastaanotolla 1-5 kertaa, 5 lasta kävi neuvolassa 6-12 kertaa. Sosiaalityöntekijät kävivät vuoden aikana 28:n lapsen kotona 1-2 kertaa. Viiden lapsen kotona he kävivät tiheämmin, 3-9 kertaa. Lisäksi oli viikottaisia käyntejä puhe- ja psykomotorisilla terapeuteilla. Sosiaalityöntekijöillä oli myös ryhmätapaamissarjoja vanhempien kanssa.

Kuntoutuskummilasten ikäprofiili ja koulunkäynti

Kuntoutuskummien 33:sta lapsesta 7-12 -vuotiaita oli 18 lasta, 13-15 -vuotiaita 8 lasta, 16-18-vuotiaita 4 lasta ja alle kouluikäisiä oli 3 lasta. Heillä oli paikat  15 erityiskoulussa eri puolella Libanonia. Koulupaikkojen saaminen muualtakin kuin Beirutista ja Saidasta on perheneuvoloiden sitkeiden yhteistyöneuvotteluiden ansiota. Vanhemmat tosin tekevät lopullisen päätöksen lapsen erityisopetukseen osallistumisesta. Kaikille se ei ole itsestään selvää. Joskus sukulaiset tai naapuritkin sotkeutuvat asiaan ja paheksuvat erityisopetusta. Asenteen tosin kerrotaan muuttuvan, kun lasten edistyminen havaitaan. Sisaruksetkin jaksavat paremmin, kun erityislapsen käyttäytyminen tasoittuu.

Jatkotyöstö käynnissä

Seuraavaksi yritämme yhteistyöryhmässä saada aikaan tarkemman kuvauksen siitä, missä asioissa lasten hyvä edistyminen tulee näkyviin, mitä hyötyä kuntoutuskummit ovat osaltaan olleet edistämässä. Pyrimme saamaan yhteenvetoraportin valmiiksi marraskuun 2016 aikana. Tiimiläisillä vain tuntuu olevan kova kiirepaine, olivatpa eläkeläisiä tai työssä käyviä, Suomessa tai Sveitsissä tai Italiassa.

Toivomme parasta – odotamme UM:n päätöstä jatkohankehakemukseen

Risuja ulkoministeriölle, joka katkaisi kehitysyhteistyövarojen leikkausten vuoksi vuoden 2016 alusta erityislasten avustukset. PSV on kuitenkin jatkohankehakemukseensa vuosille 2017-2020 liittänyt ns vammaiskomponenttina rahoitusosion erityislapsille. Päätös saadaan tietää joulukuussa 2016. Nyt jo jännittää kovasti.

 

img_9539

Beirutin perheneuvolan puheterapeutin välineistöä. 7.11.2015, SK. Kuntoutuskummilapset käyvät tarpeen mukaan puheterapiassa perheneuvolassa, jos eivät saa puheterapiakuntoutusta erityiskoulussaan.