Käytiinkö henkeviä keskusteluja? Käytiin.

Vuosikokouksesta palattua lapsi kysyi, käytiinkö kokouksessa henkeviä keskusteluja. Oli perusteita vastata myönteisesti.

Kirsti Palonen kuvasi kokouksen, joka pidettiin Kallion kirjaston Dekkarikirjasto-kokoushuoneessa. Siellä on Paavo Nurmikin joskus asunut kirjaston vahtimestarin vuokralaisena.

Narda, Katri, Riina, Miranda, Sirkku – onko kaikilla kokouksen tarpeelliset  pohjapaperit?
Puheenjohtaja Ann-Christin pyysi rahastonhoitaja Sirkkua esittelemään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon. Hän esitteli. Tilintarkastajan puheenvuoro: ”Lausuntonani esitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudelliesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset”. Katri esitteli vuosikertomuksen.
Psykologiliitto on PSV:n järjestöjäsen. Puheenjohtaja Annarilla seuraa monitorista vuoskokousjulkilausuman tekstiä PSV:n toisen järjestöjäsenen, Suomen psykologian opiskelijoiden liiton (SPOL) edustajien Heidn ja Eetun kanssa. Vuosikokousjulkilausuman teema: ”Ensisijaisesti lapsi. Lapsen kehitykseen vaikuttavat tekijät otettava huomioon turvapaikkahakuprosessin aikana”
Turun alueryhmän ja Turkki-hankkeen edustaja Jarno (PSV:n roll-upin edessä) toi esiin, että nyky-yhteiskunnan päätöksenteossa ja käytännöissä on paljon asioita, joissa PSV voi jatkossa toimia herättäjänä, mm. köyhtymisen ja työelämän ratkaisujen asioissa. Jarno edusti myös Suomen psykologista seuraa, joka on PSV:n kolmas varsinainen jäsen Liiton ja SPOLin ohella. 
PSV:n viime vuonna uudistettujen sääntöjen mukaan kokousasioita voidaan käsitellä myös etäyhteyksiä käyttämällä. Puhelimessa Ferdinand, vuoden 2018 puheenjohtajaksi mielihyvin valittu.
PSV voi kansalaistoiminnan keinoin puuttua ajankohtaisiin ilmiöihin, mutta että kiinnostaisi ammatissa toimivia psykologeja, opiskelijoita ja tutkijoita, on lähdettävä yhteistyösuhteisiin ammatillisesti kiinnostavista näkökulmista. Sirkku esitti, että nuorten psykoterapian saatavuudessa on vakavia ongelmia. Kokouksessa todettiin, kaiken kaikkiaan psykoterapian saatavuus on heikentynyt. PSV:lle on tehty myös aloite mielenterveysyksikön päivätoiminnan modernien työtapojen ideoiden välittämisestä. Askartelulla on oma paikkansa, mutta askartelupohjainen päiväjärjestys ei voi olla valtavirtaa.
Päättyvällä hallituskaudelle Riina ja Miranda paneutuivat PSV:n viestinnän asioihin. Toivottavasti he jatkavat tehtävissä seuraavassakin hallituksessa. Ann-Christin siirtyi puheenjohtajuudesta hallituksen jäseneksi.
Sitten käytiin läpi toimintasuunnitelma 2018 ja talousarvio 2018. Valittiin tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Pj Ann-Christin ja rahastonhoitaja Sirkku kokouksen loppumetreillä. Etäyhteydetkin pelasivat.

Liiton kannatusjäseneksi voi liittyä maksamalla kannatusjäsenmaksun (50 € työssäkäyvät, 10 € opiskelijat ja muut pienituloiset, 50 € -1000 € yhteisöt oman päätöksen mukaan ) tilille FI91 8000 1771 2034 12 viitenumerolla 7210.

Kuvat: Kirsti Palonen