Erityislasten huoltajilta kiitos avusta ja välittämisestä

”Palestiinalaisen erityislapsen hyvinvoinnin turvaksi Libanonissa” – kampanjan avustukset on jaettu perheneuvoloiden erityislasten perheille. Helsingin psykologiyhdistykseltä (HEPSY) ja useilta yksittäisiltä lahjoittajilta saadut avustukset, yhteensä 5000 euroa lähetettiin Libanoniin heinäkuun 2020 alussa. 

PSV:n Beit Atfal Assumoud -yhteistyöjärjestön sosiaalityöntekijät jakoivat avustuksen erityislasten perheille heinäkuun viimeisenä päivänä vietetyn Eid Al-Adha -juhlan yhteydessä

Saidan perheneuvolan johtaja Mariam Sleiman lähettää lahjoittajille ja PSV:lle kiitokset. 

Kuvat: Beit Atfal Assumoudin kuva-arkisto

Perheneuvolassa äidit ja lapset askartelevat yhdessä. Tarkoituksena on kannustaa rohkaisevaan vuorovaikutukseen ja lisätä lapsen ja vanhemman välistä kielellistä kanssakäymistä.
Kiitos, että välität!

Avustuksen saajissa on vielä kahden muun perheneuvolan erityislapsia. Koko lahjoitussummasta saadaan vielä kirjanpitoon selvitys. 

Kiitos Hepsylle, kiitos lahjoittajille. Avustus välittää erityislapsille ja heidän perheilleen viestiä, että kaukana Suomessa on ihmisiä, jotka ajattelevat heitä ja tahtovat heille hyvää.