Libanonin terveysministeriön mielenterveysosasto jakaa psykologisen ensiavun tietämystä toisiaan auttaville ihmisille yhdessä WHO:n kanssa

Libanonin terveyshallinnon mielenterveysosaston ja WHOn yhteinen juliste on levityksessä Libanonissa. Esite neuvoo räjähdyksestä kärsineiden auttamisessa. Taustalla on WHO:n psykologisen ensiavun opaskirja. Psykologisen ensiavun taitoja on koulutettu jo Beit Atfal Assumoud -järjestön vuosittaisissa mielenterveyskonferensseissa.

Psykologisella ensiavulla tarkoitetaan tuen antamista kärsivälle ja avun tarpeessa olevalle ihmiselle. Psykologiseen ensiapuun kuuluu WHOn oppaan mukaan: 

– käytännöllisen avun antamista ja tunkeilematonta tukea

– tarpeiden ja huolten selville ottamista

– auttamista ilmaisemaan esimerkiksi ruuan, juoman ja tiedontarpeita

– painostamatonta kuuntelemista

– lohduttamista ja rauhoittumisapua

– auttamista tietojen, palvelun ja sosiaalisen tuen saamisessa

– lisävahingolta varjelemista

Esite:

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/How%20to%20support%20someone%20after%20a%20traumatic%20event-PFA%20based%20tips-Eng.pdf

Opasvihko

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9789241548205_eng.pdf?sequence=1