Auta palestiinalaisia erityislapsia Beirutissa -keräys

Palestiinalainen Beit Atfal Assumoud -järjestö on PSV:n pitkäaikainen ja luotettava kumppani. Järjestön Beirutin perheneuvola hoitaa vuosittain 460 lasta, joista 80 on erityislapsia. Kuntoutuakseen erityislapset tarvitsevat hyvän tuen ja kannustuksen kotonakin. Libanonin taloudellisen tilanteen, pandemian ja räjähdyskatastrofin seuraamukset kiristävät perheiden voimavaroja äärimmilleen. Helpottaakseen perheiden taakkaa Beirutin perheneuvola pyytää avustuksia erityislasten jokapäiväisiin tarpeisiin, räjähdysjälkien korjaamiseen ja hygieniavälineisiin koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Perheneuvolan sosiaalityöntekijät jakavat avustukset perheille. 

PSV:n keräystavoite on 80 x 50 € = 4 000 €.  Kampanjaa jatketaan tilanteen mukaan.

Tiliyhteystiedot
Psykologien Sosiaalinen Vastuu
FI 33 8000 1900 7035 30
Viite 32308
Keräyslupa RA/2018/212

Hankkeesta kerrotaan vastuu.fi Libanon-blogissa

30.9.2020 Elokuun lahjoitukset 620 € ja syyskuun lahjoitukset 2490 € on lähetetty Libanoniin. Avustuksen käytön toteuttavat mielenterveystyön koordinaattori ja Beirutin perheneuvolan sosiaalityöntekijät perheneuvolan huollossa olevien erityislasten hyväksi. PSV jatkaa keräystä, koska erityislasten perheiden tilanne on jatkuvasti tukala.

Beit Atfal Assumoudin solidaarisuuskuva räjähdyskatastrofin jälkeen

Lämmin kiitos tuesta!

.