”Palestiinalaisen erityislapsen hyvinvoinnin turvaksi Libanonissa” – raportti tukikeräyksen tuoton käytöstä kesällä 2020

Libanonin huolestuttavien uutisten vuoksi Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV) ry:n hallitus päätti kokouksessaan 25.5.2020 käynnistää keräyksen kehitysyhteistyöhankkeen tukemien kolmen perheneuvolan erityislapsille. Helsingin psykologiyhdistyksen ja yksityisten henkilöiden lahjoituksista kertyi 5000 euroa. Beit Atfal Assumoud -yhteistyöjärjestön mielenterveysohjelman koordinaattori Khawla Khalaf ilmoitti tuen saajiksi Beirutin perheneuvolasta 75, Saidan perheneuvolasta 69 ja El-Bussin perheneuvolasta 75 lasta, yhteensä 219. Avustukset jaettiin perheille Eid Al Adha -juhlan yhteydessä heinäkuun lopussa. Raportit vastaanottokuittauksineen saatiin Suomeen 8.8.2020.

Yhteenveto FIPSR mielenterveysohjelman avustusta saaneiden luettelojen tiedoista. (Yhteenvedon laati Jukka Oksa 18.2020) 

Luettelot avun saajista ovat päivätty 21. heinäkuuta 2020 eli muutamia viikkoja ennen Beirutissa tapahtunutta räjähdyskatastrofia. Listojen maininnat avustettujen perheiden vaikeasta tilanteesta ovat siis ajalta ennen katastrofia, joka on sittemmin oletettavasti vaikeuttanut tilannetta ja lisännyt avun tarvetta.

Avunsaajista on kolme eri luetteloa, joiden tekijät ovat kolme perheneuvolaa: FGC Saida, FGC Beirut ja FGC Al Buss. Listoihin on kirjattu perheenpään nimi, kansallisuus, lasten lukumäärä sekä lyhyt luonnehdinta perheen terveydellisestä ja sosiaalisesta tilanteesta. Listoilla olevilla 219 perheellä on yhteensä 1010 lasta. Nämä lapset ja heidän vanhempansa muodostavat siis suomalaisen avun välittömän vaikutuksen piirin. Perheiden lasten lukumäärät ovat suuria: Suurimmissa perheissä on 7–10 lasta. Beirutin ja Al Bussin luetteloissa lasten keskimääräinen lukumäärä perhettä kohti on yli 5 lasta.

Kansallisuudeltaan avustettujen perheiden valtaosa (180) on palestiinalaisia, seuraavaksi suurin kansallisuusryhmä ovat syyrialaiset (22) ja Syyriasta paenneet palestiinalaiset (12).

Eri perheneuvoloissa tehdyt listat käyttävät hieman erilaisia nimityksiä ja luokituksia luonnehtiessaan perheiden terveydellistä ja sosiaalista tilannetta. Myös lasten ongelmia kuvaava sanasto vaihtelee. Joskus luonnehdinta on yleisluontoinen, kuten älyllisen kehityksen jälkeenjääneisyys tai käyttäymishäiriöt, joskus tarkempi lääketieteellinen termi kuten autismi, CP-vamma, epilepsia, ADHD. Lukumääräisesti useimmin mainittuja lasten ongelmia on autistiset häiriöt, älyllinen jälkeenjääneisyys, CP- vamma, epilepsia, ADHD. Downin syndrooma sekä oppimisen ja käyttäytymisen häiriöt. Lisäksi yksittäisissä tapauksissa on mainintoja puheen ja kuulon häiriöistä sekä nimetyistä sairauksista (esimerkiksi hemoglobiinin puutos, kilpirauhasen vajaatoiminto, sydänsairaus).

Vanhempien tilannetta kuvataan eri listoissa eri tavoilla. Beirutin listassa ei juuri lainkaan luonnehdita vanhempien tilannetta, paitsi jos isä on vakavasti sairas tai kuollut. Saidan ja Al Bussin luetteloissa on mainintoja isän työn keskeytymisestä tai työttömyydestä sekä avioliiton ongelmista.  Yhdistämällä Saidan ja Al Bussin luettelot saadaan karkea yleiskuva vanhempien ahdingosta: 144 avustetun perheen joukossa 97 isän mainitaan olevan ilman työtä (heistä 21 sairaana) ja kuuden perheen isä oli kuollut. Noin kolmasosalla perheistä (45 mainintaa) on lisäksi maininta avioliiton ongelmista ja kuuden kohdalla on merkintä avioerosta. Perheen äitien sairauksista on merkintöjä vähemmän (22). Merkintä viittaa useimmiten (19) psyykkiseen rasittuneisuuteen (psychological distress).

Viestissään  (12.8.2020) mielenterveysohjelman koordinaattori Khawla Khalaf välitti apua saaneiden lasten vanhempien kiitokset Psykologien Sosiaalinen Vastuu -järjestölle sekä oikea-aikaisesta erityisavusta että pitempiaikaisesta tuesta: ”Vanhemmat ja lapset elävät todella vakavan rahoituskriisin keskellä, mikä johtuu talouden romahtamisesta ja kriittisestä tilanteesta Libanonissa.”

Lisätietoja: 

Kivistö Sirkku: Helsingistä humanitaarista apua palestiinalaislapsille Libanoniin (https://hepsy.fi/2020/06/30/helsingista-humanitaarista-apua-palestiinalaislapsille-libanoniin/)