Etusivu

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV) on vuonna 1982 ammattialakohtaisena rauhanryhmänä perustettu yhdistys, joka seuraa, miten jokaisen ihmisen oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin toteutuu. PSV kutsuu kaikkia psykologeja, psykologian tutkijoita ja opiskelijoita käyttämään aktiivisesti psykologista osaamista edistämään näiden oikeuksien tasavertaista toteutumista. Toimimme sekä kansainvälisesti että kotimaassa. PSV:n järjestöjäseniä ovat:

Toimintaamme voi tukea kertalahjoituksin tai vakituisena lahjoittajana.

Kannatusjäsentuki FI91 8000 1771 2034 12, viitenumero 7210

Libanonin solidaarisuustyö FI33 8000 1900 7035 30, viite 1656 perheneuvolatyölle, viite 3230 erityislasten koulutukselle

Afganistanin solidaarisuustyö FI 25 8000 6710 0878 34, viitenumero 217

         Keräyslupa RA/2020/1295

Tervetuloa mukaan toimintaamme tällä sivulla

Psykologers Sociala Ansvar r.f. (Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry, PSV), grundad 1982, är en förening med ändamålet att försvara varje individs rätt till psykiskt och socialt välmående. PSV utnyttjar sin sakkunnighet inom området psykologi för att säkerställa att denna rättighet verkställs jämställt. PSV:s föreningsmedlemmar är Finlands Psykologförbund, Finlands Psykologiska Sällskap (Suomen Psykologinen Seura) och Finlands Psykologistuderandes Förbund. Föreningen drivs av frivilligarbete.

PSV har verksamhet både i Finland och internationellt. För tillfället driver vi utvecklingsprojekt med lokala samarbetspartners i Libanon och Turkiet. I Libanon ligger tyngdpunkten för arbetet i att erbjuda stöd åt boende i palestinska flyktingläger med särskild vikt på barn och barnfamiljer. I Turkiet stöder vi vården av tortyroffers mentala hälsa.

I Finland har PSV fem lokalföreningar, som ligger i Helsingfors, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo samt Satakunta. Dessa ordnar utbildningar kring aktuella teman och organiserar allehanda evenemang. Dessutom arbetar PSV med asylsökande och papperslösa i huvudstadsregionens flyktingboenden och vid kliniken för papperslösa (Global Clinic). I flyktingboendena erbjuder vi psykiskt stöd åt asylsökanden framför allt i form av stresshanteringsgrupper, medan frivilliga psykologer utför klient- och konsulteringsarbete vid kliniken för papperslösa.

Vill Du understöda vår verksamhet?

Bli understödsmedlem för 50 € per år.
Bankuppgifter:
Danske Bank FI91 8000 1771 2034 12
Referensnummer 7210

Vill Du ha ytterligare information eller delta i vår verksamhet?

Kontakta oss: psv@vastuu.fi

Finnish Psychologists for Social Responsibility (FiPSR) is a non-governmental organization founded in 1982 to promote the right to psychological and social wellbeing of every individual. FiPSR utilizes psychological expertise in defense of an equal realization of these goals. Organizational members of FiPSR include the Finnish Psychological Association, Finnish Psychological Society and Finnish Psychology Students’ Association. Our activity is based on voluntary organization.

FiPSR has activities both in Finland and abroad. Current ongoing developmental aid projects are carried out in cooperation with local non-Governmental organizations in Lebanon and Turkey. In Lebanon our focus is in supporting Palestinian refugees – especially children and families – living in refugee camps. In Turkey, we organize occupational care and expertise for mental health professionals and volunteers working with victims of torture.

In Finland FiPSR has five local chapters, located in Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Turku and the Satakunta region. Local chapters organize public lectures and seminars related to current topics, in addition to other events. Additionally, FiPSR is involved in work with refugees and undocumented migrants at refugee centers at the Helsinki region and at Global Clinic, which provides health service for undocumented migrants. In refugee centers we organize stress management groups to aid the psychological wellbeing of refugees, and at the Global Clinic volunteer psychologist provide counseling and consultation.

Do you wish to support us?

Become a supporting member 50 €/year
Bank account: Danske Bank FI91 8000 1771 2034 12  Reference: 7210

Are you interested in hearing more or participating in our work?

Contact: psv@vastuu.fi