Maailma liikkeessä -kurssi


Tapahtuman tiedot

  • Date:

 Tiedoksi kurssivinkki!

 

Maailma liikkeessä-kurssilla perehdytään kansainvälisten muuttoliikkeiden syihin ja vaikutuksiin sekä siihen kuinka näistä monimutkaisista syy-seuraussuhteista tulisi viestiä. Maailma liikkeessä -kurssi on osana Kepa:n rahoittamaa “Frame, Voice, Report” -globaalikasvatushanketta, jossa halutaan haastaa ihmisiä kyseenalaistamaan yleisiä viestinnällisiä kehyksiä (framing), joiden sisällä luomme tietoa ja keskustelua esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamista elinolosuhteiden muutoksesta ja muuttoliikkeistä. Kurssilla tullaan pohtimaan erilaisten asiantuntijoiden, toimittajien, tutkijoiden, maahanmuutosta kokemusta omaavien henkilöiden sekä kansalaisaktivistien kanssa kuinka yleisiä viestintämalleja voisi haastaa ja kehittää kohti toimivampaa viestintää.

Sisältö

Kurssi toteutetaan Helsingissä 17.11.-15.12.2018 välisenä aikana kolmena eri koulutuspäivänä sekä kurssipäivien teemoja tukevien verkko-opintojen avulla. Koulutuspäivänä opittujen taitojen, verkko-opintojen ja viestinnän ammattilaisen avulla tullaan luomaan viitekehysten käyttöä käsitteleviä artikkeleita, jotka kirjoitetaan yhteisvoimin kaikkien kurssilaisten kesken. Artikkelit julkaistaan kurssin päätteeksi.

Kurssille mahtuu 30 henkeä ja se soveltuu hyvin esimerkiksi järjestötoiminnasta kiinnostuneille, opiskelijoille, viestinnällisten tehtävien parissa työskenteleville tai ylipäätään kenelle tahansa, joka on kiinnostunut globaaleista syy-seuraussuhteista ja vallalla olevien viestinnällisten kehysten kehittämisestä.

Maailma liikkeessä -kurssin koulutuskokonaisuudessa annetaan ääni etelän toimijoille ja osallistujat tulevat oppimaan konkreettisia taitoja ja työkaluja globaalien ongelmien ratkaisemiseen ja niistä viestimiseen.

Ajankohta

17.-18.11.2018
15.12.2018

Koulutuspäivien lisäksi suoritetaan verkko-opintoja, jotka pystyy suorittamaan joustavasti omien aikataulujen mukaan.

Paikka

Kurssi toteutetaan kahtena viikonloppukoulutuksena Helsingissä sekä opintokeskus Vision verkko-oppimisympäristössä tehtävinä etäopintoina. Ensimmäinen viikonloppukoulutus 17.-18.11 järjetetään Hotelli Rantapuistossa ja toinen 15.12. Vision toimistolla Helsingin keskustassa.

Osallistumismaksu

Peruslippu 40 € (Majoituksella 1 hengen huoneessa yhteensä 75 €, 2 hengen huonessa yhteensä 60 €)

Alennuslippu 20€ (Majoituksella 1 hengen huoneessa yhteensä 55 €, 2 hengen huoneessa yhteensä 40 €)

Lisää tietoa hinnoittelusta kurssin verkkosivuilla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille alkaa 14.9. Viimeinen päivä ilmoittautua on 28.10.

Ilmoittautumisajan päätyttyä voit tiedustella vapaita paikkoja Visiosta p. 044 727 3240, visio@opintokeskusvisio.fi.

Tervetuloa mukaan!